PROCEDURA ZAKWATEROWANIA

Aby zamieszkać w naszym domu powinno się:

skontaktować z biurem domu opieki pod numerami telefonów: 48-375-6377, 690-956-060, 730-069-299

lub wysłać wiadomość na adres: noweladomopieki@gmail.com

lub skorzystać z formularza kontaktowego
w zakładce KONTAKT
w celu uzyskania wstępnych informacji,

ewentualnie umówić na obejrzenie domu i odwiedzić naszą placówkę.

Lista rzeczy niezbędnych, które należy posiadać przy sobie w momencie zakwaterowania w naszym domu:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

dokument ubezpieczenia ZUS/KRUS,

dokumentację medyczną z zaleceniami leczenia farmakologicznego i dietetycznego: historia choroby, wyniki badań diagnostycznych, ksero kart informacyjnych ze szpitala, informacje dotyczące kontynuacji leczenia farmakologicznego włącznie
z ostatnimi receptami,

podstawowe rzeczy osobiste (bielizna, ubrania, ręczniki, środki higieny osobistej itp.),

drobne pamiątkowe przedmioty, do których osoba jest przywiązana.