OGŁOSZENIA

DZIENNY DOM SENIORA (DDS) W GAŁKACH – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Uwaga w związku z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce pragniemy poinformować iż Dzienny Dom Seniora w Gałkach jest gotowy do świadczenia usług stacjonarnie od dnia 13.04.2022r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz korzystania z naszych usług. 

Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Seniora w Gałkach po zakończeniu realizacji projektu „ Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 60+ na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego”.

Informujemy, iż z dniem 31 października 2020 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. projektu  „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 60+ na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 listopada 2020 r. świadczenie usług w DDS będzie odpłatne, przy czym koszt świadczenia usług w DDS skalkulowano w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z Projektu bez dodawania marży zysku.

LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC W DDS : 15

 

Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, informujemy, że Dzienny Dom Seniora wstrzymuje przyjęcia.

W zamian oferuje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia tj. śniadania, obiadu składającego się z dwóch dań, kolacji oraz zdalne konsultacje lekarskie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 690956060 lub 483260207

GRANT DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NOWELA” W GAŁKACH W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DLA MAZOWSZA” 

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej „Nowela” w Gałkach otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce  z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” nr  POWR.02.08.00-00-0100/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla personelu Domu Pomocy Społecznej sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami przebywającymi w placówce oraz dopłatę do wynagrodzeń za wykonywaną pracę w okresie pandemii.

 

Łączna kwota przyznanego wsparcia: 180 057, 97 zł

Okres realizacji grantu: 01.09.2020 – 30.11.2020 r.

DZIENNY OŚRODEK OPIEKI MEDYCZNEJ – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
 
Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej
w Skarżysku-Kamiennej po zakończeniu realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.
 
Informujemy, iż z dniem 31 marca 2020 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).
 
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. co najmniej od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 kwietnia 2020 r. świadczenie usług w DOOM będzie odpłatne, przy czym koszt świadczenia usług w DOOM skalkulowano w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z Projektu bez dodawania marży zysku.
 
MIESIĘCZNA CENA USŁUG W DOOM: 2525 ZŁ*
*Cena obowiązuje przy 25 osobach. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DOOM.
LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC: 32
 
SZCZEGÓŁY OFERTY W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
 
1.      Dzienny Ośrodek Opieki Medycznej zlokalizowany przy ul. Zielnej 12, 26-110 Skarżysko-Kamienna będzie gotowy od 01.04.2020 r. do świadczenia usług: w dni robocze w godzinach od 07:00 do 18:00.
2.   Oferta usług w DOOM: opieka lekarska, opieka pielęgniarska, usługi opiekuna medycznego,, zabiegi fizjoterapeutyczne, pomoc psychologa, porady dietetyka, zajęcia terapeutyczne, zajęcia rekreacyjne.
3.      Oferta skierowana jest do osób dorosłych:
·        zamieszkujących na terenie powiatu skarżyskiego, starachowickiego lub koneckiego,
·        bezpośrednio po hospitalizacji,
·        u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub której w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
4.      DOOM zapewnia wyżywienia składające się ze śniadania, obiadu i kolacji.
5.      DOOM w razie potrzeby zapewnia transport z miejsca zamieszkania do DOOM i powrót do miejsca zamieszkania.
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 690956060 lub 694047302
Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej.

DZIENNY OŚRODEK OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Dom Opieki „Nowela” rozpoczął realizację projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na dostawie mebli ogrodowych do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na dostawie i montażu wyposażenia meblowego do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych.


Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na wykonaniu prac remontowo-wykończeniowych.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie wyposażenia tj. sprzętu RTV i AGD do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia osób zależnych do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli ogrodowych w procedurze rozeznania rynku.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w procedurze rozeznania rynku.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na materiały do wykonania prac remontowo- wykończeniowych w procedurze rozeznania rynku.
 
Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w procedurze rozeznania rynku.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej dla zamówienia polegającego na zakupie wyposażenia tj. sprzętu RTV i AGD do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej w procedurze rozeznania rynku.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej dla zamówienia polegającego na zakupie artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia osób zależnych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

DZIENNY DOM SENIORA W GAŁKACH:

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować iż Dom Opieki „Nowela” rozpoczął z dniem 1 listopad 2018 r realizację projektu pt. „ Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 60+ na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W związku z realizacją projektu pt. „ Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 60+ na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na dostawie oleju napędowego.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej

W związku z realizacją projektu pt. „ Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 60+ na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę oleju napędowego.

Ze szczegółami można zapoznać się w plikach znajdujących się poniżej.